POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Obowiązuje od 29.09.2021r.

Busbus sp. z o. o. szanuje prawo do prywatności swoich użytkowników i dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie użytkownikom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Poniżej prezentujemy szczegółową Politykę prywatności oraz wykorzystania plików Cookies serwisu Busbus.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie Busbus

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników serwisu: www.busbus.pl, www.busbus.eu i location.busbus.eu (dalej „Serwis”).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. W urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Google+, w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Zalecamy, aby każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies na poszczególnych serwisach.

Współpraca z i korzystanie z Serwisu może wiązać się z potrzebą przekazania danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których poinformowaliśmy.

Administrator i Inspektor Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest: Busbus Sp. z o.o. z siedzibą w Lesku, adres ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000810903, posiadającą NIP: 5170402786.

Rejestracja i logowanie

Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji. Podczas rejestracji prosimy o podanie danych osobowych niezbędnych do korzystania z Usługi. Po rejestracji w Serwisie, będziemy przetwarzać dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie serwisu.

Po wyrażeniu zgody będziemy przetwarzać udostępnione dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.

Rejestracja i logowanie przez Facebooka i Google

Rejestracja i logowanie do Serwisu, są możliwe również przez konto na Facebooku i Google. Uwierzytelnienie następuje na stronie Facebooka i Google. Pojawia się tam informacja, jakie dane są nam przekazywane – są to dane profilu publicznego, przede wszystkim adres email. Są to dane niezbędne i wystarczające do identyfikacji i bezpiecznego założenia konta w Busbus.

Nie posiadamy uprawnień do kont na Facebooku i Google, w szczególności do publikowania jakichkolwiek treści na nim. Informacje, o tym w jaki sposób Facebook Google wykorzystują dane, dostępne są w Polityce Prywatności Facebooka i Google.

Po skasowaniu konta na Facebooku i Google, nie jesteśmy o tym informowani. Dane przekazane przy rejestracji z użyciem tego serwisu pozostają w naszych bazach.

Automatycznie zbierane dane

Podczas korzystania z Busbus i aplikacjach powiązanych z Serwisem, dane będą zbierane automatycznie. Należą do nich:

 • adres IP,
 • adres URL żądania,
 • nazwa domeny,
 • identyfikator urządzenia
 • typ przeglądarki,
 • język przeglądarki,
 • liczba kliknięć,
 • ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach,
 • data i godzina korzystania z Serwisu,
 • typ i wersja systemu operacyjnego,
 • rozdzielczość ekranu,
 • dane zbierane w dziennikach serwera

a także inne podobne informacje.

Cele przetwarzania danych zebranych automatycznie

Powyższe dane będziemy wykorzystywali do wykonania transmisji komunikatów w Serwisie, jak też w celu dostarczania usługi.

Niezależnie od powyższego, będziemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i ofert na naszym serwisie, przy czym będzie się to odbywało w obrębie naszego Serwisu oraz w ramach remarketingu.

Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na naszych stronach, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisu, ich poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nich zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz opinii.

Informacje o lokalizacji

W zależności od ustawień prywatności urządzenia, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat jego aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie ofert z okolicy i działania remarketingowe.

Pozostałe dane

Dane podane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

Może się jednak zdarzyć, że z podczas kontaktu z Serwisem z uwagi na specyfikę żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać jeszcze inne dane. Podanie przez ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych czynności lub w celu przekazania informacji.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych osobowych może być:

 • Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Ilekroć będziemy pytali o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie zgoda Użytkownika.

Będziemy pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie przez nas i naszych Partnerów, danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych przez nas i naszych Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w Serwisie oraz w Internecie. Zgoda będzie dotyczyła prowadzonych przez nas działań na rzecz naszych reklamodawców oraz będzie odnosiła się do działań marketingowych naszych Partnerów.

Po wyrażeniu zgody, będziemy także przesyłali/przekazywali za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych usług lub usług naszych Partnerów lub podmiotów współpracujących.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać dane Użytkownika, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy.

Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W sytuacji, gdy będziemy pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług wskazanych w Regulaminie Serwisu, dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.

 • Obowiązek prawny;

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

 • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Dane Użytkownika będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

Nie będziemy jednak przetwarzać danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały interesy, prawa i wolności Użytkownika.

Informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać dane dla celów marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszym w Serwisie i w Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

Będziemy przetwarzać dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych Serwisu.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w Serwisie, prowadzenia badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym podmiotom. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będzie możliwe jej zawarcie.

W sytuacji, gdy pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. To może skutkować niemożnością korzystania z pełnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Odbiorcami Twoich danych są:

 • nasi pracownicy i współpracownicy;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • nasi Partnerzy;
 • inni użytkownicy;
 • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne;
 • organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszego Serwisu będziemy przetwarzać dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. Po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 6 lat.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać dane do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu ostatniej aktywności w Serwisie (z zastrzeżeniem zdania następnego). Przy czym, po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. termin 3 lat.

Informacje wynikające plików cookies można w każdej chwili skasować samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas danych Użytkownikowi przysługuje szereg uprawnień. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem danych mailowo: kontakt@busbus.pl lub korespondencyjnie: na adres spółki.

Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, można skorzystać z danych kontaktowych wskazanych we wstępie niniejszego punktu.

Użytkownik może wycofać zgodę na akceptację Regulaminu Serwisu poprzez usunięcie konta, co będzie równoznaczne z rezygnacją ze świadczonych usług w Serwisie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy będziemy uprawnieni do przechowywania tych danych na innej podstawie prawnej np. zawarliśmy umowę dotyczącą zawartych umów – w takiej sytuacji będziemy dalej przechowywać dane na podstawie umowy, którą zawarł z nami Użytkownik oraz na podstawie uzasadnionego interesu.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy niezwłocznie potwierdzenie wpływu oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 30 dni roboczych od wpłynięcia oświadczenia.

Użytkownikowi przysługuje prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Cookies są krótkimi informacjami, które Serwis lub Partner zapisuje na urządzeniu w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten Serwis. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez nasz Serwis do utrzymania sesji i ustawień użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz serwisem partnerów.

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID) – co do zasady - nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, dla Użytkowników zarejestrowanych istnieje możliwość powiązania z konkretnych informacji wynikających z cookies i identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID).

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu. Ale brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

Zebrane dane, będziemy wykorzystywali do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszym Serwisie oraz w Internecie.

Można w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe zapytanie o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies, należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Serwis nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu.

NARZĘDZIA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, W TYM NASZYCH PARTNERÓW

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi:

Google Analytics

Używamy narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, wykonywana przez Google na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania z Serwisu (opis tutaj), są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W serwisie aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz, związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: kliknij tutaj

Piksel Facebooka

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:

 • emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
 • tworzenie grup odbiorców reklam,
 • analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
 • używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

Informacje o danych zbieranych przez Facebook: kliknij tutaj

Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:

 • widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
 • znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
 • automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
 • widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
 • możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.

Informacje o danych przetwarzanych przez naszego Google: kliknij tutaj oraz tutaj

DoubleClick for Publishers

Do wyświetlania reklam i obsługi kampanii reklamowych w Serwisie używamy narzędzia Doubleclick for Publishers dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to platforma, która umożliwia nam realizację kampanii reklamowych zlecanych nam przez naszych klientów (reklamodawców), czyli ich planowanie, wyświetlanie, pomiar realizacji i raportowanie. Wykorzystujemy pliki cookie oraz procesy profilowania opisane powyżej. Google zbiera i przetwarza także dane w celu lepszego dopasowania reklam we wszystkich witrynach będących partnerami Google i korzystających z narzędzi reklamowych Google: Doubleclick for Publishers, Doubleclick Bid Manager, Google Adx, a także programów AdWords i AdSense.

Informujemy, że można zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez zmianę ustawień dostępnych pod następującym linkiem: kliknij tutaj

Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach w Serwisie stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych funkcji można podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.

Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.

Serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że Użytkownik odwiedził nas z danego adresu IP lub ID urządzenia niezależnie od tego, czy jest w danym momencie zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w danym portalu społecznościowym.

Jeżeli użytkownik jest równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje odwiedziny na stronie do profilu. Również gdy Użytkownik skorzysta z wtyczek społecznościowych i np. poleci artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do profilu.

Wskazujemy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych.

BEZPIECZEŃSTWO

Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest całkowicie bezpieczny. Dokładamy wszelkich starań, żeby chronić dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą.

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że będziemy wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie.

Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.

Notifications

!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji